Hvor går man ut i Trondheim, om man ønsker å treffe på voksen Bull? Litt mer naturlig å treffes på denne måten, og man får vurdert vedkommende før man eventuelt tar steget videre.