Hei.

Dette er litt spontant, men jeg føler at folk her er veldig pirkete. Først har man en check liste for hvem man kan "godkjenne", men for å si noe skikkelig teit noe. Jeg inviterer på fest hos meg Oslo, nærmere bestemt Bærum, dato ikke bestemt. Her er det ingen kriterier, alle kan komme, men bare på en betingelse, ingen forventninger. Kun hygge og respekt.

Mvh

Evals