Jump to content
Annonse

Registration Terms

Brukeravtale for medlemmer hos cuckold.no

 

#1 - Aksept av regler

Som medlem hos cuckold.no forplikter du deg til å følge denne brukeravtalen som du aksepterte når du registrerte deg hos cuckold.no.

 

#2 - Profiler

Du er ansvarlig for alt som publiseres eller formidles fra din profil. Overlat derfor ikke passord og brukernavn til andre.

 

Det er ikke tillatt å gi falske profilopplysninger som har til hensikt å lure andre medlemmer til å ta kontakt med deg, dette gjelder opplysninger som kjønn, alder, bosted og valg av profilbilde. Dersom vi er usikre om profilen er ekte vil vi spørre om en bekreftelse i form av et verifiseringsbilde.

 

Det aksepteres ikke at blokkerte medlemmer omgår admin eller moderators sanksjoner ved å opprette ny profil.

 

Det er ikke tillatt å lenke til andre nettsteder i profilbeskrivelsen.

 

#3 - Aldersgrense

Den nedre aldersgrensen hos Cuckold.no er 18 år.

 

#4 - Sletting av profiler

Medlemmet kan når som helst slette sin profil hos Cuckold.no. Opprett en henvendelse til Admin, eller support, så sletter vi din profil normalt innen 24 timer. Ved slettingen fjernes all profilinformasjon og personlige data som medlemmet har lagt inn. Innlegg i Forum og Grupper, slettes ikke, men profilnavn anonymiseres. Eventuell utestående medlemsavgift refunderes ikke.

 

#5 - Personvern

Cuckold.no har ikke anledning til å verifisere at personopplysninger som legges åpent i fora eller grupper er korrekte. Det er derfor IKKE tillatt å legge ut navn, ansiktsbilder, telefonnumre, adresse, e-post-, skype-, KIK-, snap-adresse, eller andre identifiserbare personopplysninger.

Som medlem forplikter du deg til å ikke formidle informasjon som kan føre til at andre medlemmer identifiseres. Det aksepteres ikke at opplysninger som gis i Cuckold.no's private rom - personlige meldinger, private chat-rom og lukkede grupper - bringes videre i Cuckold.no's åpne rom uten den andre parts samtykke.

 

#6 - Bildebruk!

Ansiktsbilder er ikke tillatt å legge ut i offentlig rom da vi ikke har anledning til å verifisere at dette stemmer. Eventuelle ansiktsbilder SKAL legges i privat mappe, som kun er synlig for dine bekreftede venner. Eventuelle bilder som er lastet ned i fra nett skal på en eller annen måte opplyses om ikke er av dere.

 

#7 - Norsk lovgivning

Cuckold.no's nettsted er underlagt norsk lovgivning. Vi fremhever spesielt forbudene mot diskriminering og erotiske skildringer av overgrep eller sex med barn og dyr.

 

#8 - Kjøp/salg av varer eller tjenester

Det er ikke tillatt å be om eller tilby gjenytelser for sex. Med gjenytelser menes både rene penger, betaling av hotellopphold og reiser, og andre gaver, tjenester og fordeler. Det godtas heller ikke at medlemmer kjøper eller selger nakenbilder, undertøy, camshow, etc via cuckold.no sin plattform

 

#9 - Copyright

Medlemmer kan bare publisere bilder de selv har tatt og tekster de selv har skrevet, med mindre rettighetsinnehaveren har samtykket i at bildet eller teksten publiseres hos Cuckold.no. Brudd på copyright-bestemmelsene kan medføre økonomisk ansvar.

 

#10 - Sitatrett

Cuckold.no kan sitere fra innlegg som medlemmer legger inn i Forum og åpne Grupper. Sitater kan benyttes redaksjonelt i artiklene til Cuckold.no og ved markedsføring av Cuckold.no. Ved sitering blir brukernavn (nick) anonymisert.

 

#11 - Markedsføring og masseutsendelser

Det er ikke tillatt å markedsføre tjenester og produkter, promotere konkurrerende nettsteder eller benytte Cuckold.no for masseutsendelser, enten de er av kommersiell eller privat art. Bilder som reklamerer for andre nettsteder er ikke tillatt. Medlemskapet hos Cuckold.no er personlig. Organisasjoner, arrangementer, utesteder, journalister og forskere m. fl. kan ikke opprette profiler hos Cuckold.no uten Cuckold.no's skriftlige samtykke.

 

#12 - Cuckold.no Forum

Medlemmer som deltar i Cuckold.no's fora og grupper forplikter seg til å gjøre seg kjent med Regler for forumet og gruppene.

 

#13 - Uakseptabel atferd

Vis respekt for andre medlemmer. Mobbing og truende eller sjikanerende atferd og angrep mot enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer aksepteres ikke. Spaming av copy-paste meldinger på chatten medfører utestengelse ifra chatten. Brukere som rapporterer ufin atferd vil bli anonymisert i forhold til videre oppfølging ovenfor de som har blitt rapportert.

 

#14 - Moderering av Cuckold.no's åpne rom

Cuckold.no's nettsider modereres av våre moderatorer. Medlemmer som ønsker å verne om miljøet hos Cuckold.no kan rapportere når de opplever avtalebrudd. Cuckold.no's moderatorer kan uten varsel endre eller fjerne innhold som bryter med denne brukeravtalen.

Som medlem aksepterer du at våre moderatorer kan utvise skjønn ved håndheving av Cuckold.no's regler på vegne av fellesskapet. Det aksepteres ikke at regler og moderatoravgjørelser diskuteres åpent i Forum, Grupper eller Chat. Forslag til endring av regler, eller klage på moderatoravgjørelser, kan enten sendes til support eller som e-post til Cuckold.no

 

#15 - Blokkering av profiler

Medlemmer som bryter brukeravtalen kan få sine profiler blokkert (banned) uten varsel. Graden av forselsen avgjør om det blir en midlertidig eller permanent blokkering. Cuckold.no tar ikke ansvar for medlemmenes tap av data ved sletting eller blokkering. Innbetalt betaling for blokkert Premium medlemskap tilbakebetales ikke. Det er ikke lov å omgå blokkeringen av en profil ved å opprette en ny profil. Cuckold.no kan nekte nytt medlemskap til medlemmer som tidligere har fått sin profil blokkert.

 

#16 - Andre konsekvenser ved mistanke om lov- og regelbrudd

Overtredelse av lover og regler kan medføre innrapportering til medlemmets nettleverandør. Ved eventuell politianmeldelse kan politiet ved mistanke om ulovlige handlinger kreve besøkslogg og innhold til et medlems profil utlevert.

 

#17 - Cuckold.no's ansvar

Cuckold.no er uten ansvar for informasjon som registreres, mottas, lagres, sendes ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig på Cuckold.no's nettsted utover det som følger av norsk lov. Cuckold.no tar ikke ansvar for innhold på nettsteder som Cuckold.no's medlemmer linker til eller informerer om. Cuckold.no er uten ansvar for medlemmets anvendelse av nettstedet eller for direkte eller indirekte konsekvenser av medlemmets anvendelse av nettstedet. Cuckold.no kan ikke stilles til ansvar for hendelser, situasjoner eller økonomisk tap som skyldes møter eller liknende mellom brukere i det virkelige liv. Cuckold.no er uten ansvar for uautorisert tilgang til og misbruk av nettstedet eller tap av data så lenge Cuckold.no har et sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med alminnelig anerkjente krav i bransjen. Cuckold.no påtar seg ikke ansvar for tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved tredjemanns handlinger eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

 

#18 - Nettstedets innhold kan endres

Cuckold.no forebeholder seg retten til å endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling, inkludert tilbud og funksjoner som er forbeholdt Premium-medlemmer.

 

#19 - Endringer av Brukeravtalen

Cuckold.no forbeholder seg retten til å kunne foreta endringer av brukeravtalen. Eventuelle nye oppdateringer vil bli varslet.

×
×
  • Create New...